Matematyka
 
Matematyka z pomysłem 5 (Podręcznik)
 
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Uzasadnij, że po zaokrągleniu zgodnie z regułą 5.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Uzasadnij, że po zaokrągleniu zgodnie z regułą

O Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie

Chcąc zaokrąglić liczbę do pierwszego miejsca po przecinku, patrzymy na cyfrę na następnym miejscu po przecinku, czyli na cyfrę 6. Cyfra jest większa od 5, więc cyfrę leżącą na pierwszym miejscu po przecinku powiększamy o 1:

Ponieważ w wyniku otrzymujemy liczbę 10, tym samym musimy powiększyć następną cyfrę o 1 (a następne pominąć):