Matematyka
 
Matematyka z pomysłem 5 (Podręcznik)
 
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Obwód prostokąta wynosi 27 cm. Jeden z boków 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Obwód prostokąta liczymy, podwajając sumę długości jego dwóch różnych boków O=2∙(a+b). Aby otrzymać zatem sumę długości boków tego prostokąta, należy jego obwód podzielić na 2.

Gdyby boki były równe, to wystarczyłoby otrzymaną sumę ich długości podzielić na dwa. Jednak jeden bok jest dłuższy od drugiego o 6,5 cm, czyli mamy tak jakby: krótszy bok+krótszy bok+ 6,5 cm. Odejmijmy od tej sumy długość 6,5 cm i otrzymamy wtedy podwojoną długość krótszego boku.

Teraz otrzymaną podwojoną długość krótszego boku podzielmy na 2. Otrzymamy wyrażenie pozwalające obliczyć długość krótszego boku:

Wyrażenie te pozwala nam jednak na obliczenie długości krótszego boku. Drugi bok jest o 6,5 cm dłuższy, które należy do tego wyrażenia dodać.