Matematyka
 
Matematyka z pomysłem 5 (Podręcznik)
 
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

a) Nie istnieje.

Kąt ostry to taki kąt, którego miara jest mniejsza niż 90°, stąd jeśli miara każdego z kątów czworokąta byłaby mniejsza niż 90°, to suma miar kątów w tym czworokącie byłaby mniejsza niż 4 ∙90°=360°, a suma miar kątów każdego czworokąta wynosi 360°.

b) Istnieje.

Kąt prosty ma miarę 90°, stąd suma miar kątów takiego czworokąta wynosi 4 ∙90°=360°.

c) Nie istnieje.

Kąt rozwarty to taki kąt, którego miara jest większa niż 90°, stąd jeśli miara każdego z kątów czworokąta byłaby większa niż 90°, to suma miar kątów w tym czworokącie byłaby większa niż 4 ∙90°=360°, a suma miar kątów każdego czworokąta wynosi 360°.