Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

W harcerstwie wyrożnia się trzy rodzaje proporców.

16 Zadanie
17 Zadanie
18 Zadanie
19 Zadanie
20 Zadanie

 

Powierzchnia proporca dużego jest 4 razy większa od powierzchni proporca zwykłego.

 

Powierzchnia proporca zwykłego jest o 2250 cm² mniejsza od powierzchni proporca dużego.