Matematyka
 
Matematyka z pomysłem 5 (Podręcznik)
 
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Zamiast każdego znaku w poprawnie zapisanej równości 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Zamiast każdego znaku w poprawnie zapisanej równości

10 Zadanie
11 Zadanie
12 Zadanie
13 Zadanie

Każda liczba o takim samym liczniku i mianowniku wynosi 1.

Odejmując od liczby 1 pewny ułamek o liczniku 1 otrzymaliśmy ½. Ten odjęty ułamek może być równy tylko ½, bo:

 

W miejsce znaku można wpisać tylko cyfrę 2.

Odpowiedź:

Można to zrobić tylko na jeden sposób.