Matematyka
 
Matematyka z pomysłem 5 (Podręcznik)
 
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Oceń prawdziwość każdego zdania. Zapisz P, jeśli

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

I. Prawda.

II. Fałsz.

Przykładowa suma trzech liczb podzielnych przez 5:

III. Fałsz.

Nie każda liczba podzielna przez 3 składa się z tych samych cyfr. Liczby podzielne przez 3 składają się z różnych cyfr, których suma jest zawsze liczbą podzielną przez 3.

IV. Fałsz.

Liczby 10, 20, 30, 40 są mniejsze od dzielnika 100, stąd nie mogą być podzielne przez 100.

V. Fałsz.

Liczby te są wielokrotnościami liczby 10. Każda liczba o cyfrze jedności 0 jest wielokrotnością liczby 10.