Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
W gospodarstwie rolnym uprawianych jest 5 rodzajów zbóż 4.0 gwiazdek na podstawie 8 opinii

 

 

 

 

 

ODP: Powierzchnia obsiana żytem jest większa od powierzchni obsianej pszenżytem. 

 

 

 

 

`"żyto: "3/8=(3*3)/(8*3)=9/24` 

`1/12<3/8` 

 

ODP: Powierzchnia obsiana owsem jest mniejsza od powierzchni obsianej żytem. 

 

 

`c)` 

`"pszenica: "1/4=(1*2)/(4*2)=2/8` 

`"pszenżyto: "1/8` 

`1/4>1/8` 

 

ODP: Powierzchnia obsiana pszenicą jest większa od powierzchni obsianej pszenżytem.