Matematyka
 
Matematyka z pomysłem 5 (Podręcznik)
 
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Rozstrzygnij, która z podanych liczb jest liczbą złożoną

19 Zadanie
20 Zadanie
21 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Liczba złożona ma więcej niż dwa dzielniki (dzieli się przez 1, siebie samą i poza tym ma jeszcze jakieś inne dzielniki). 

  • liczba 456 jest złożona, ponieważ dzieli się przez 2 (jej ostatnią cyfrą jest 6)
  • liczba 579 jest złożona, ponieważ dzieli się przez 3 (suma jej cyfr jest równa 5+7+9=21, więc dzieli się przez 3)
  • liczba 626 jest złożona, ponieważ dzieli się przez 2 (jej ostatnią cyfrą jest 6)
  • liczba 1036 jest złożona, ponieważ dzieli się przez 2 (jej ostatnią cyfrą jest 6)
  • liczba 1235 jest złożona, ponieważ dzieli się przez 5 (jej ostatnią cyfrą jest 5).