Matematyka
 
Matematyka z pomysłem 5 (Podręcznik)
 
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Zbadaj, czy suma trzech kolejnych liczb naturalnych 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Zbadaj, czy suma trzech kolejnych liczb naturalnych

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
projekt Zadanie

 

Weźmy kilka sum trzech kolejnych liczb naturalnych: 

 

 

 

  

 

 

Jak widać, otrzymujemy wynik podzielny przez 3.

WNIOSEK:

Suma trzech kolejnych liczb naturalnych jest podzielna przez 3.

 

Dla dociekliwych - uzasadnienie, dlaczego tak się dzieje:

Mamy trzy kolejne liczby naturalne.

Pierwsza z nich jest najmniejsza.

Druga z nich jest o 1 większa od najmniejszej.

Trzecia z nich jest o 2 większa od najmniejszej.

Zatem na sumę tych liczb składa się:

3 razy najmniejsza liczba  + 1 +2, czyli razem 3 razy najmniejsza liczba + 3

Trzykrotność najmniejszej liczby jest podzielna przez 3, trójka także jest podzielna przez 3, a jeśli oba składniki dzielą się przez 3, to cała suma dzieli się przez 3. 

 

 

 

 

 

Sprawdźmy kilka iloczynów trzech kolejnych liczb naturalnych: 

 

 

 

 

 

 

Każdy z otrzymanych iloczynów jest podzielny przez 6. 

 

WNIOSEK: 

Iloczyn trzech kolejnych liczb naturalnych jest podzielny przez 6. 

 

 

Dla dociekliwych - uzasadnienie, dlaczego tak się dzieje:

Wśród trzech kolejnych liczb naturalnych jedna na pewno dzieli się przez 2 (co druga liczba naturalna jest podzielna przez 2) i jedna na pewno dzieli się przez 3 (co trzecia liczba naturalna dzieli się przez 3, więc wśród trzech liczb na pewno znajduje się taka liczba). Jeśli w iloczynie jedna liczba dzieli się przez 2 i jedna dzieli się przez 3, to cały iloczyn musi być podzielny przez 6. 

 

 

 

 

 

Weźmy kilka sum dwóch kolejnych liczb naturalnych, gwiazdką oznaczymy te wyniki, które są podzielne przez 3:

 

 

 

 

 

 

 

 

Można zauważyć, że suma dwóch kolejnych liczb naturalnych jest podzielna przez 3, jeśli pierwsza przy dzieleniu przez 3 daje resztę 1, a druga przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2. 

 

 

   

 

 

 

 

Weźmy kilka iloczynów dwóch kolejnych liczb naturalnych, gwiazdką oznaczymy te wyniki, które są podzielne przez 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Można zauważyć, że iloczyn dwóch kolejnych liczb naturalnych jest podzielny przez 6, jeśli jedna z tych liczb jest podzielna przez 3 (wśród 2 liczb jedna na pewno dzieli się przez 2, więc jeśli zadbamy o to, że jedna z nich jest podzielna przez 3, to całość jest podzielna przez 6).