Matematyka
 
Matematyka z pomysłem 5 (Podręcznik)
 
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Jaką cyfrę można wstawić w miejsce znaku

28 Zadanie
29 Zadanie
30 Zadanie
31 Zadanie
32 Zadanie

Liczba podzielna przez 5 ma cyfrę jedności równą 0 lub 5. 

Liczba podzielna przez 3 ma sumę cyfr podzielną przez 3. 

Wstawiamy w miejsce cyfry jedności 0, a potem 5 i sprawdzamy, czy suma cyfr dzieli się przez 3. 

 

 

 

 

W miejsce kwadraciku należy wpisać cyfrę 5. 

 

 

 

 

W miejsce kwadraciku należy wpisać cyfrę 0. 

 

 

 

 

 

W miejsce kwadraciku należy wpisać cyfrę 0. 

 

 

 

Cyfra jedności jest już wpisana - wynosi 0, oznacza to, że liczba jest podzielna przez 5. Suma danych już cyfr jest równa 8+2+0=10. Musimy uzupełnić brakującą cyfrę tak, aby suma wszystkich cyfr dzieliła się przez 3. Zatem w miejsce kwadraciku należy wpisać jedną z cyfr 2, 5, 8.