Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Jakie cyfry można wstawić w miejsce znaku 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Jakie cyfry można wstawić w miejsce znaku

15 Zadanie
16 Zadanie
17 Zadanie
18 Zadanie
19 Zadanie

Musimy tak uzupełnić cyfry, aby suma wszystkich cyfr danej liczby była podzielna przez 9

W każdym przykładzie jest więcej niż jedna poprawna odpowiedź. Podajemy kilka przykładowych odpowiedzi. 

 

 

Obliczamy sumę danych już cyfr: 2+4+6=12.

Najbliższą liczbą podzielną przez 9 jest 18. Zatem brakuje jeszcze 6 (18-12=6). Wpisujemy takie cyfry, by ich suma była równa 6, np.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obliczamy sumę danych już cyfr: 9+7+5=21. Najbliższą liczbąpodzielną przez 9 jest 27, zatem brakuje jeszcze 6 (27-21=6). Wpisujemy takie cyfry, by ich suma była równa 6, np.:

 

 

 

Możemy także uzupełnić cyfry tak, by ich suma była równa 36, wtedy brakuje nam 15 (36-21=15). 

 

 

 

 

 

Obliczamy sumę danych już cyfr: 5+8+5+8=26. Najbliższą liczbą podzielną przez 9 jest 27, więc brakuje jeszcze 1 (27-26=1). 

 

 

 

Możemy także uzupełnić tak, aby suma cyfr była równa 36, wtedy brakuje jeszcze 10 (36-26=10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma cyfr jest na razie równa 0. Uzupełniamy tak, by suma była równa 18: