Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Aleksandra Ciszkowska, Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2012
Objętość prostopadłościanu wynosi 840 cm³, a długości 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Krawędzie bryły zmniejszone dwukrotnie mają długości:

Zatem ,,nie zmniejszone" krawędzie są długości:

A ich objętość można przedstawić wtedy jako:

Przyrównajmy taką postać objętości do rzeczywistej objętości:

         

Sprawdźmy, dla jakiego n spełniającego powyższe równanie, wartości n, n+2 i n+4 to liczby pierwsze.

Dla n=2, n+2=4 (to nie jest liczba pierwsza)

                           => warunek dotyczący tego, że zmniejszone krawędzie są liczbami pierwszymi jest spełniony