Matematyka
 
Matematyka poznać. zrozumieć 1. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Liczbę 12 możemy przedstawić w postaci iloczynu 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  • 15=3⋅5

Liczba 15 dzieli się przez 1,3,5,3⋅5, czyli ma 4 dzielniki.

  • 27=3⋅3⋅3

Liczba 27 dzieli się przez 1,3,3⋅3,3⋅3⋅3, czyli ma 4 dzielniki .

  • 68=2⋅2⋅17

Liczba 68 dzieli się przez 1, 2, 2⋅2, 2⋅17, 2⋅2⋅17, czyli ma 4 dzielniki.

  • 32=2⋅2⋅2⋅2⋅2

Liczba 32 dzieli się przez 1,2,2⋅2, 2⋅2⋅2, 2⋅2⋅2⋅2, 2⋅2⋅2⋅2⋅2, czyli ma 6 dzielników.