Matematyka
 
Matematyka poznać. zrozumieć 1. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Na rysunku przedstawiono wykres funkcji 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Najpierw przekształcamy wykres symetrycznie względem osi x:

 

 

 

Teraz otrzymany wykres przekształcamy symetrycznie względem osi y:

 

Otrzymaliśmy wykres symetryczny do wykresu funkcji y=f(x) względem początku układu współrzędnych. 

 

 

Przekształcacjąc względem osi x cała funkcja zmienia znak na przeciwny, następnie odbijając symetrycznie względem osi y, argument zmienia znak na przeciwny.  

Te dwa przekształcenia można zastąpić odbiciem symetrycznym względem początku układu współrzędnych: