Matematyka
 
Matematyka poznać. zrozumieć 1. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Narysuj wykres funkcji liniowej 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

 

Wiemy, że prosta będąca wykresem funkcji liniowej y=ax+b przecina oś y w punkcie (0, b). 

Zatem współczynnik b jest równy -3. 

 

Wartość współczynnika a obliczymy, podstawiając współrzędne punktu (-2, 0) do powyższego równania: 

 

 

 

 

Wzór tej funkcji: