Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Wskaż układ równań, którego interpretację 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wiemy, że prosta będąca wykresem funkcji liniowej y=ax+b przecina oś y w punkcie (0, b). 

Pierwsza prosta przechodzi przez punkt (0, 3) oraz (2, 0), więc ma równanie y=ax+3. Wartość współczynnika a obliczymy, podstawiając do równania współrzędne punktu (2, 0):

 

  

  

 

Równanie pierwszej prostej:

 

 

Druga prosta przechodzi przez punkt (0, -1) oraz (2, 0), więc ma równanie y=ax-3. Wartość współczynnika a obliczymy, podstawiając do równania współrzędne punktu (2, 0):

 

 

 

 

Równanie drugiej prostej:

 

 

Mamy więc układ równań: