Matematyka
 
Matematyka poznać. zrozumieć 1. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt M=(2, 0) 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt M=(2, 0)

5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie

 

Szukamy współczynnika kierunkowego a prostej prostopadłej (iloczyn współczynników kierunkowych prostych prostopadłych jest równy -1)

 

 

 

 

 

Prosta ma przechodzić przez punkt M, więc możemy podstawić współrzędne tego punktu do powyższego równania: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Prosta x=0 to prosta pionowa, przechodząca przez początek układu współrzędnych. 

Prosta do niej prostopadła musi być prostą poziomą (równoległą do osi OX). 

Prosta pozioma przechodząca przez punkt M=(2, 0) ma równanie y=0. 

 

 

 

Prosta y=0 to prosta pozioma, przechodząca przez początek układu współrzędnych. 

Prosta do niej prostopadła musi być prostą pionową (równoległą do osi OY). 

 

Prosta pionowa przechodząca przez punkt M=(2, 0) ma równanie x=2.