Matematyka
 
Matematyka 2. Zbiór zadań do liceów i techników. Poziom podstawowy (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda
Wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
Rok wydania: 2013
Wykorzystując znaczenie współczynników we wzorze funkcji 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Współczynnik kierunkowy a to tangens kąta nachylenia wykresu proporcjonalności prostej do osi OX. 

Współczynnik b mówi, gdzie wykres przecina oś OY (jest to punkt (0, b))

Przy wyznaczaniu kąta nachylenia wykresu do osi OX będziemy korzystać ze wzoru: