Matematyka
 
Matematyka 2. Zbiór zadań do liceów i techników. Poziom podstawowy (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda
Wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
Rok wydania: 2013
Z kawałka płótna w kształcie trójkąta prostokątnego 4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Zauważmy, że kąty CEF i CBA są odpowiadające, więc mają równe miary. Trójkąty ABC i FEC są podobne (cecha kkk)

 

 

Oczywiście x i y muszą być liczbami dodatnimi, :

 

 

 

Zapiszmy pole serwety: 

 

 

 

Współczynnik a jest ujemny, więc ramiona paraboli są skierowane w dół, osiągane jest maksimum (w wierzchołku)

 

 

 

 

    

 

Odpowiedź:

Wymiary serwety powinny wynosić 20 cm x 15 cm.