Matematyka
 
Matematyka 2. Zbiór zadań do liceów i techników. Poziom podstawowy (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda
Wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
Rok wydania: 2013
Z prostokątnego arkusza tektury o wymiarach 20 cm x 30 cm 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Mamy jedną ścianę o wymiarach 30-2x, 20-2x - jest to podstawa więc nie będziemy jej liczyć do pola powierzchni bocznej, dwie ściany o wymiarach x i 20-2x oraz dwie ściany o wymiarach x i 30-2x. 

Oczywiście dlugości boków muszą być dodatnie, więc zapiszmy założenia:

 

 

 

 

Teraz możemy zapisać wzór opisujący pole powierzchni bocznej pudełka:

 

 

 

 

 

Funkcja kwadratowa opisująca pole ma ujemny współczynnik a, więc ramiona paraboli są skierowane w dół, jest osiągane maksimum (w wierzchołku).