Matematyka
 
Matematyka 2. Zbiór zadań do liceów i techników. Poziom podstawowy (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda
Wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
Rok wydania: 2013

 

Boki nowego prostokąta mają długości 5+x oraz 8-x. 

Długości boków muszą być dodatnie, liczba, o którą zwiększamy i zmniejszamy także musi być dodatnia, wyznaczamy dziedzinę:

 

 

Zapisujemy wzór funkcji opisującej pole nowego prostokąta:

 

 

 

 

Współczynnik a w funkcji P(x) jest ujemny, zatem ramiona paraboli są skierowane w dół, jest osiągane maksimum (w wierzchołku).

Policzmy, dla jakiego x jest osiągane maksimum:

 

Teraz możemy obliczyć, ile wynosi maksymalne pole prostokąta: