Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda
Wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
Rok wydania: 2013
We wspólnym układzie współrzędnych naszkicuj wykresy 4.14 gwiazdek na podstawie 7 opinii

 

`y=x^2\ \ \ #(->)^(vecv=[2,\ -1])\ \ \ y=(x-2)^2-1=f(x)` 

Wykres funkcji f otrzymamy przesuwając parabolę y=x² o 2 jednostki w prawo i 1 jednostkę w dół. 

 

 

`y=1/2x^2\ \ \ #(->)^(vecw=[2,\ 1])\ \ \ y=1/2(x-2)^2+1=g(x)` 

Wykres funkcji g otrzymamy przesuwając parabolę y=1/2x² o 2 jednostki w prawo i 1 jednostkę w górę.

 

 

  

`f(x)>=g(x)\ \ \ <=>\ \ \ x in (-infty,\ 0>>\ uu\ <<4,\ +infty)`