Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda
Wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
Rok wydania: 2013
Obok przedstawiony jest fragment wykresu funkcji kwadratowej f 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

 

Pierwsze miejsce zerowe możemy bez problemu odczytać z wykresu, jest nim x=4. Oś symetrii paraboli to x=1, oddalona jest o 3 jednostki od pierwszego miejsca zerowego. Drugie miejsce zerowe musi więc znajdować się 3 jednostki na lewo od osi symetri, czyli x=1-3=-2.

 

 

 

 

Mamy miejsca zerowe, więc możemy zapisać: 

 

 

Wartość współczynnika a obliczymy podstawiając współrzędne punktu A:

 

 

 

 

 

Musimy obliczyć, jaka wartość jest przyjmowana w wierzchołku, czyli dla argumentu x=1.