Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda
Wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
Rok wydania: 2013
Dany jest wzór funkcji kwadratowej f 4.72 gwiazdek na podstawie 7 opinii

 

 

Aby wyznaczyć pierwszą współrzędną wierzchołka paraboli, warto pamiętać, że przechodzi przez nią oś symetrii paraboli. Miejsca zerowe są symetryczne względem osi symetrii, więc wystarczy policzyć średnią arytmetyczną miejsc zerowych: 

 

Druga współrzędna wierzchołka to wartość, jaka jest osiągana przez funkcję f dla argumentu p: 

 

 

 

 

 

Aby naszkicować wykres korzystamy ze współrzędnych wierzchołka oraz ze współczynnika a: wystarczy przesunąć początek układu współrzędnych o wektor [0, -2] czyli o 2 jednostki w dół i w takim układzie narysować parabolę y=2x². 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres funkcji f otrzymamy przesuwając parabolę y=-x² o wektor [3, 4], czyli o 3 jednostki w prawo i o 4 jednostki w górę. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres funkcji f otrzymamy przesuwając parabolę y=1/4x² o 2 jednostki w lewo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres funkcji f otrzymamy przesuwając parabolę y=-1/2x² o 1 jednostkę w prawo i 4 1/2 jednostki w górę