Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda
Wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
Rok wydania: 2013
Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej f 4.0 gwiazdek na podstawie 7 opinii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

`x_2=(-2+4)/(2*3)=2/6=1/3` 

 

 

`c)` 

`Delta=(-4)^2-4*(1/2)*(-8)=16-16=0` 

`x_0=4/(2*(-1/2))=-4` 

 

 

`d)` 

`Delta=2^2-4*1*6=4-24<0` 

`"brak miejsc zerowych"` 

 

 

`e)` 

`Delta=(3/2)^2-4*1/4*(-4)=9/4+4=9/4+16/4=25/4` 

`sqrtDelta=5/2=2 1/2` 

`x_1=(3/2-5/2)/(2*1/4)=(-2/2)/(1/2)=(-1)/(1/2)=-1:1/2=-1*2=-2` 

`x_2=(3/2+5/2)/(2*1/4)=(8/2)/(1/2)=4/(1/2)=4:1/2=4*2=8` 

 

 

`f)` 

`Delta=(-4/3)^2-4*(-2/3)*2=` `16/9+16/3=16/9+48/9=64/9` 

`sqrtDelta=8/3` 

`x_1=(4/3-8/3)/(2*(-2/3))=(-4/3)/(-4/3)=1` 

`x_2=(4/3+8/3)/(2*(-2/3))=(12/3)/(-4/3)=4/(-4/3)=4:(-4/3)=4*(-3/4)=-3`