Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda
Wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
Rok wydania: 2013
Wyznacz współczynniki a, b, c we wzorze funkcji kwadratowej 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

 

 

 

 

 

 

Dodajemy stronami dwa ostatnie równania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodajemy stronami dwa ostatnie równania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

`{(4a-2b+c=-10), (16a+4b+c=-10), (a+b+c=2\ \ |-a-b):}` 

`{(4a-2b+c=-10), (16a+4b+c=-10), (c=2-a-b):}` 

`{(4a-2b+2-a-b=-10\ \ |-2), (16a+4b+2-a-b=-10\ \ \ |-2), (c=2-a-b):}` 

`{(3a-3b=-12\ \ |:3), (15a+3b=-12\ \ |:3), (c=2-a-b):}` 

`{(a-b=-4), (5a+b=-4), (c=2-a-b):}` 

Dodajemy stronami dwa pierwsze równania:

`{(6a=-8\ \ \ |:6),(5a+b=-4\ \ |-5a), (c=2-a-b):}` 

`{(a=-8/6=-4/3), (b=-4-5a=-4-5*(-4/3)=-4+20/3=-4+6 2/3=2 2/3), (c=2-(-4/3)-2 2/3=2+1 1/3-2 2/3=2/3):}` 

 

 

 

 

`d)` 

`{(f(-2)=1) , (f(-4)=-3), (f(0)=-3):}` 

`{(a*(-2)^2+b*(-2)+c=1), (a*(-4)^2+b*(-4)+c=-3), (a*0^2+b*0+c=-3):}` 

`{(4a-2b+c=1), (16a-4b+c=-3), (c=-3):}` 

`{(c=-3), (4a-2b-3=1\ \ |+3), (16a-4b-3=-3\ \ |+3):}` 

`{(c=-3), (4a-2b=4\ \ |:2), (16a-4b=0\ \ |:4):}` 

`{(c=-3), (2a-b=2), (4a-b=0\ \ |+b):}` 

`{(c=-3), (b=4a), (2a-4a=2\ \ |:(-2)):}` 

`{(c=-3), (a=-1), (b=4*(-1)=-4):}`