Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda
Wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
Rok wydania: 2013

 

 

 

 

 

 

Dodajemy stronami dwa ostatnie równania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodajemy stronami dwa ostatnie równania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodajemy stronami dwa pierwsze równania:

 

 

 

 

 

 

 

 

`{(a*(-2)^2+b*(-2)+c=1), (a*(-4)^2+b*(-4)+c=-3), (a*0^2+b*0+c=-3):}` 

`{(4a-2b+c=1), (16a-4b+c=-3), (c=-3):}` 

`{(c=-3), (4a-2b-3=1\ \ |+3), (16a-4b-3=-3\ \ |+3):}` 

`{(c=-3), (4a-2b=4\ \ |:2), (16a-4b=0\ \ |:4):}` 

`{(c=-3), (2a-b=2), (4a-b=0\ \ |+b):}` 

`{(c=-3), (b=4a), (2a-4a=2\ \ |:(-2)):}` 

`{(c=-3), (a=-1), (b=4*(-1)=-4):}`