Matematyka
 
Matematyka 2. Zbiór zadań do liceów i techników. Poziom podstawowy (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda
Wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
Rok wydania: 2013
Wykres funkcji kwadratowej f powstał w wyniku przesunięcia równoległego 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wykres funkcji kwadratowej f powstał w wyniku przesunięcia równoległego

2.15. Zadanie
2.16. Zadanie
2.17. Zadanie
2.18. Zadanie
2.19. Zadanie
2.20. Zadanie
2.21. Zadanie

Jeśli funkcja kwadratowa jest rosnąca dla argumentów mniejszych lub równych 4 i rosnąca dla argumentów większych lub równych 4, to ramiona paraboli muszą być skierowane w dół, czyli współczynnik a musi być ujemny. Pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji f wynosi 4. 

Największa wartość jest osiągana w wierzchołku, więc druga współrzędna wierzchołka jest równa 1. 

Zatem W=(4, 1), a wykres funkcji f powstaje przez przesunięcie paraboli y=-3x² o wektor [4, 1]