Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda
Wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
Rok wydania: 2013
Zbiorem wartości funkcji kwadratowej f 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Jeśli funkcja kwadratowa osiąga wartości większe lub równe 4, to oznacza, że druga współrzędna wierzchołka paraboli to 4, ramiona paraboli są skierowane w górę (czyli współczynnik a jest dodatni). 

Jeśli osią symetrii jest prosta x=1, to pierwsza współrzędna wierzchołka jest równa 1. 

Zatem W=(1, 4), czyli funkcja f powstaje przez przesunięcie paraboli y=x² o wektor [1, 4]