Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda
Wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
Rok wydania: 2013
Na rysunku poniżej przedstawiono ilustrację graficzną 3.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii

 

Pionowa prosta ma równanie x=-2. 

Równanie drugiej prostej (y=ax+b) wyznaczymy, podstawiając w miejsce x i y współrzędne punktów, które należą do tej prostej (np. punkty (0, 3) i (-4, 0))

 

 

 

 

 

 

Mamy więc następujące proste: 

 

 

Rozwiązanie algebraiczne zgadza się z rowiązaniem graficznym.

 

 

 

 

Pozioma prosta ma równanie y=3. 

 

Równanie drugiej prostej (y=ax+b) wyznaczymy, podstawiając w miejsce x i y współrzędne punktów, które należą do tej prostej (np. punkty (0, -2) i (1, 0))

 

 

 

 

 

 

Mamy więc następujące proste: 

 

 

 

 

Rozwiązanie algebraiczne zgadza się z rowiązaniem graficznym.

 

 

 

 

Pierwsza prosta przechodzi przez punkty (-3, 2) oraz (3, 0)

 

 

 

 

 

 

 

 

Druga prosta przechodzi przez punkty (-3, 0) oraz (0, 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamy więc następujący układ równań:

 

`{(-y=1/3x-1), (y=2/3x+2):}\ \ \ |+` 

 `{(0=x+1\ \ |-1), (y=2/3x+2):}` 

`{(x=-1), (y=-2/3+2=1 1/3):}` 

Rozwiązanie algebraiczne zgadza się z graficznym.