Matematyka
 
Matematyka z plusem 4. Wersja C (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Uzupełnij tabelkę. 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

 

 

setki milionów

dziesiątki milionów

miliony

setki tysięcy

dziesiątki tysięcy

tysiące

setki

dziesiątki

jedności

sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta

       

6

8

3

0

0

trzysta czterdzieści siedem tysięcy

     

3

4

7

0

0

0

sześćset tysięcy siedemdziesiąt jeden

     

6

0

0

0

7

1

trzysta dwa tysiące osiemset

     

3

0

2

8

0

0

dziewięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt osiem

       

9

0

0

8

8

dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedem

       

2

7

9

0

7

osiemset dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć

     

8

0

2

0

5

9

trzydzieści trzy miliony sto tysięcy dwadzieścia pięć

 

3

3

1

0

0

0

2

5

jeden milion czterysta tysięcy dwadzieścia

   

1

4

0

0

0

2

0

osiemdziesiąt milionów siedemset dziewięć

 

8

0

0

0

0

7

0

9