Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Marcin Kurczab Elżbieta Kurczab Elżbieta Świda
Wydawnictwo: Krzysztof Pazdro
Rok wydania: 2014

Naszkicuj wykres funkcji kwadratowej f

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Wyznaczmy współrzędne paru innych punktów (x=-1 to oś symetrii paraboli, potem zaznaczymy punkty symetryczne względem prostej x=-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

`f_(mi n)=-4 1/2\ \ \ dla\ \ \ x=-1` 

 

 

 

 

`b)` 

`p=4/(-2)=-2`  

`q=f(-2)=-(-2)^2-4*(-2)-4=` `-4+8-4=0` 

`f(x)=-(x+2)^2` 

`y=-x^2\ \ \ #(->)^(vecv=[-2,\ 0])\ \ \ y=-(x+2)^2=f(x)` 

 

Zamiast wyznaczać współrzędne punktów (tak jak w a) możemy skorzystać z postaci kanonicznej i przesunąć początek układu współrzędnych o 2 jednostki w lewo i narysować w nowym układzie współrzędnych wykres funkcji y=-x². 

 

`D_f=RR` 

`ZW_f=(-infty,\ 0>>` 

`f(x)=0\ \ \ <=>\ \ \ x =-2` 

`f(x)>0 \ \ \ <=>\ \ \ x in emptyset` 

`f(x)<0\ \ \ <=>\ \ \ x in RR-{-2}` 

`fuarr\ \ \ <=>\ \ \ x in (-infty,\ 0)` 

`fdarr\ \ \ <=>\ \ \ x in (0,\ +infty)` 

`f_(max)=0\ \ \ dla\ \ \ x=-2` 

 

 

 

 

`c)` 

`p=6/(2*3)=1` 

`q=f(1)=3*1^2-6*1+4=` `3-6+4=1` 

`W=(1,\ 1)` 

`f(x)=3(x-1)^2+1` 

 

`y=3x^2\ \ \ #(->)^(vecv=[1,\ 1])\ \ \ y=3(x-1)^2+1=f(x)` 

Możemy skorzystać z postaci kanonicznej i przesunąć początek układu współrzędnych o 1 jednostkę w prawo i 1 jednostkę w górę i narysować w nowym układzie współrzędnych wykres funkcji y=3x². 

`D_f=RR` 

`ZW_f=<<1,\ +infty)` 

`m.\ zerowe\ \ \ -\ \ \ brak` 

`f(x)>0\ \ \ <=>\ \ \ x in RR` 

`f(x)<0\ \ \ <=>\ \ \ x in emptyset` 

`fdarr\ \ \ <=>\ \ \ x in (-infty,\ 1)` 

`fuarr\ \ \ <=>\ \ \ x in (1,\ +infty)` 

`f_(mi n)=1\ \ \ dla \ \ \ x=1`