Matematyka
 
Matematyka 2.Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Marcin Kurczab Elżbieta Kurczab Elżbieta Świda
Wydawnictwo: Krzysztof Pazdro
Rok wydania: 2014
Dopisz brakujące równanie układu 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

 

Drugie równanie można dopisać dowolnie tak, aby jego lewa strona była taka sama jak w pierwszym równaniu, a po prawej była liczba inna od 1. 

 

 

 

Drugie równanie dopisujemy mnożąc pierwsze równanie przez dowolną liczbę (my pomnożyliśmy przez 2)

 

 

 

Wybieramy sobie jakieś 2 dowolne liczby spełniające pierwsze równanie, np. x=2, y=6 i dopisujemy drugie równanie tak, aby te liczby je spełniały, np. 6-2=4, czyli y-x=4