Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska, Rafał Towalski
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Gdzie możemy przeczytać o zasadach religii i dziejach 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Gdzie możemy przeczytać o zasadach religii i dziejach

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

O zasadach religii i dziejach narodu żydowskiego możemy przeczytać w Biblii , czyli Starym Testamencie

Biblia - święta księga Żydów jest jednym z najstarszych zachowanych zabytków piśmiennictwa. Znajdują się w niej opowieści o stworzeniu świata, zawarciu przymierza z Jahwe oraz o ważnych wydarzeniach z historii Narodu Wybranego. W skład Biblii wchodzą również kroniki historyczne oraz utwory poetyckie. W starożytności Biblia była dla Hebrajczyków źródłem zasad postępowania w życiu codziennym, a także zbiorem sposobów oddawania czci Bogu. Wyznawcy judaizmu wierzą, że księgi biblijne powstały pod natchnieniem pochodzącym od samego Boga. Część z ksiąg dostarcza ponadto wiedzy historycznej o najodleglejszych czasach.