Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska, Rafał Towalski
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Średniowieczny kronikarz Jan Długosz tak opisał 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Średniowieczny kronikarz Jan Długosz tak opisał

Tekst źródłowy Zadanie

1. Wymień powody decyzji o podziale państwa przez księcia Bolesłwa

- Książę Bolesław Krzywousty podjął decyzję o podziale państwa między synów, pragnąc w ten sposób uniknąć wojen domowych, kłótni oraz zwad. Władca wierzył, że podział ziem między synów oraz zasada senioratu uchronią Polskę przed bratobójczymi walkami. 

2. Któremu synowi Bolesław Krzywousty powierzył władzę zwierzchnią?

- Bolesław Krzywousty władzę zwierzchnią powierzył najstarszemu synowi - Władysławowi, któremu przyznał dzielnicę senioralną. Obejmowała ona ziemię krakowską, sieradzką, łęczycką, Śląsk i Pomorze.