Historia
 
Historia wokół nas 5 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska, Rafał Towalski
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

Na mapie Państwo polsko - litewskie

5 Zadanie

UWAGA!

Na mapie kolorem czerwonym zaznaczono Polskę ( w poleceniu do zadania jest kolor zielony)

  Thumb 3

a) Napisz, na terenie którego państwa był położony Grunwald?

- Grunwald był położony na terenie Państwa Zakonu Krzyżackiego.

b) Które miasto było stolicą Królestwa Polskiego, a które było stolicą Litwy?

Stolicą Królestwa Polskiego był Kraków, Wielkiego Księstwa Litewskiego - Wilno.

c) Które z państw miało większy obszar - Polska czy Litwa?

Litwa miała zdecydowanie większy obszar niż Polska.