Przyroda
 
Przyroda z pomysłem 5. Zeszyt ćwiczeń .Część 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Urszula Depczyk, Bożena Sienkiewicz, Halina Binkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Na podstawie informacji o krajobrazach nizin 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Na podstawie informacji o krajobrazach nizin

3 Zadanie
4 Zadanie
Nazwa niziny Warunki naturalne Rolnictwo
Nizina Śląska Przeważają równiny i tereny lekko pagórkowate, na tych obszarach występują żyzne gleby i jest długi okres wegetacyjny. Rolnictwo jest rozwinięte, uprawia się tu głównie pszenicę i buraki cukrowe.
Nizina Południowowielkopolska Na tym obszarze występuje niedobór wody. Pole uprawne pozyskano tu w wyniku wycinki lasów i osuszenia bagien. Uprawia się pszenicę, żyto, ziemniaki, rzepak i buraki cukrowe.