Matematyka
 
Matematyka z plusem 4 (Podręcznik)
 
Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Dla każdej z liczb podanych obok znajdź liczbę 2 razy od niej mniejszą

2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie

 

liczba  liczba 2 razy mniejsza (:2) liczba 3 razy większa (∙3)