Matematyka
 
Matematyka z plusem 4 (Podręcznik)
 
Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Liczba zapisana obok to dwadzieścia cztery tysiące sto trzydzieści dwa. 

 

 

Szukana liczba pięciocyfrowa to 50 300 - pięćdziesiąt tysięcy trzysta.