Matematyka
 
Matematyka z plusem 4 (Podręcznik)
 
Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

W prostopadłościanie na rysunku obok

D Zadanie
E Zadanie
F Zadanie
1 Zadanie

 

Poza krawędzią BC długość 2 cm mają jeszcze krawędzie AD, EH, FG. 

 

 

Poza krawędzią AB długość 3 cm mają jeszcze krawędzie CD, EF, HG. 

 

 

Poza krawędzią BF długość 4 cm mają jeszcze krawędzie AE, CG, DH.