Matematyka
 
Matematyka z plusem 4 (Podręcznik)
 
Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Weź do ręki model prostopadłościanu

B Zadanie
C Zadanie

 

W każdym rzędzie przedstawiono jedną parę ścian równoległych. 

Ściany równoległe są jednakowymi prostokątami. 

 

 

 

W każdym rzędzie przedstawiono jedną parę ścian prostopadłych.