Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Jakie jest pole zacieniowanej figury? 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Widzimy, że 2 kratki mają długość 1 cm. 

Zatem polu 1 cm² odpowiada kwadrat o boku złożonym z 2 kratek - jest to kwadrat składający się z 4 kratek. 

Narysowana figura składa się z 12 kratek. 

W tych 12 kratkach zmieszczą się 3 grupy po 4 kratki, więc pole tej figury jest równe 3 cm² - prawidłowa jest odpowiedź B.