Matematyka
 
Matematyka z plusem 4 (Podręcznik)
 
Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Pole prostokąta, którego jeden z boków 3.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii

 

Pole prostokąta obliczamy mnożąc przez siebie długości boków. 

Jeśli więc podzielimy pole przez podaną długość boku, to otrzymamy długość drugiego boku. 

 

 

ODP: Drugi bok tego prostokąta ma 9 m. 

 

 

 

Prostokąt ma dwie pary boków jednakowej długości. Obliczamy długość drugiego boku prostokąta: 

 

Wiemy już, że drugi bok prostokąta ma 13 mm. Obliczamy pole. 

 

 

ODP: Pole tego prostokąta jest równe 130 mm².