Matematyka
 
Matematyka z plusem 4 (Podręcznik)
 
Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Przyjmij, że jednostką pola jest powierzchnia

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
SuperZagadka Zadanie

  

 

 

 

 

Największe pole powierzhni ma pierwsza figura, a najmniejsze - druga figura.