Matematyka
 
Matematyka z plusem 4 (Podręcznik)
 
Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Zgadnij jakimi liczbami należy zastąpić litery. 4.0 gwiazdek na podstawie 6 opinii

a) Najpierw dodajemy taki ułamek, aby otrzymać część całkowitą. 
 

Wynik ma być równy 6. Mamy już 4. Musumy dodać więc jeszcze 2. 
 

Najpiew dodaliśmy 1/4, a następnie 2. Łącznie dodaliśmy więc:
 Sprawdzenie:
 


Literę x należy zastępić liczbą    
 


b) Najpierw przedstawmy odjemnik w formie ułamka niewłaściwego. 
 

Szukamy teraz takiego ułamka, od którego jeśli odejmiemy 8/7 otrzymamy 5/7. 
Oznacza to, że licznik szukanego ułamka musi być o 5 większy od 8.
Taki ułamek to   

 Sprawdzenie:
 


W miejsce x należy wpisać   
 


c) Mamy 7 całości. Chcemy mieć tylko 2, więc musimy odjąć 5 całości.

Mamy również 3 części z 4. Chcemy mieć 1 część, więc musimy zabrać 2 części z 4. 

Najpierw odejmowaliśmy 5 całości. Następnie zabraliśmy dwie części z 4, czyli 2/4. 
Łącznie odjęliśmy więc:
 Sprawdzenie:
 


W miejsce x należy wpisać liczbę