Matematyka
 
Matematyka z plusem 4. Arytmetyka. Wersja B (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Wypełnij czeki. 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Czek I - Bank Polski

Imię i nazwisko - Jan Kowalski

Kwota słownie złotych - Dwa tysiące pięćset czterdzieści złotych 00/100

Data - 01.09.2015

Czek II - Bank Miejski

Imię i nazwisko - Jan Kowalski

Kwota słownie złotych - Dwadzieścia tysięcy siedemset trzydzieści złotych 00/100

Data - 01.09.2015

Czek III - Bank Współczesny

Imię i nazwisko - Jan Kowalski

Kwota słownie złotych - siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100

Data - 11.09.2015