Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, M. Krzyżanowska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Zapisz kolejne równania równoważne

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie te równania są równoważne, więc mają te same rozwiązania. 

Rozwiązaniem jest więc liczba 3. 

 

 

 

`x=-1\ \ \ |+4x` 

`5x=-1+4x\ \ \ |-3` 

`5x-3=-4+4x\ \ \ |+2` 

`5x-1=-2+4x\ \ \ |*(-1)` 

`-5x+1=2-4x\ \ \ |+4` 

`-5x+5=6-4x` 

 

Rozwiązaniem jest liczba -1.