Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, M. Krzyżanowska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

a) Podane wyrażenia algebraiczne oznaczają liczby o pewien procent większe

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie