Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, M. Krzyżanowska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Z powyższego diagramu wynika, że w 2011 roku w Polsce

1 Zadanie
2 Zadanie

Około 3/10 osób w weku 13 lat lub więcej miało wykształcenie średnie. 

Wykształcenie wyższe miało tylko 16,9% osób. 

Przeciętnie na 100 osób w wieku 13 lat lub więcej około 2,6+21,7=31,6 czyli około 32 osób miało wyszkatłcenie policealne lub średnie. 

Przeciętnie około 183 osób na 1000 osób w wieku 13 lat lub więcej miało wykształcenie podstawowe.