Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Egzamin pisemny miał trwać 1,5 godziny 3.8 gwiazdek na podstawie 10 opinii

 

 

Skoro 65% zdających oddało prace przed czasem, to 100%-65%=35% pisało przez 1,5 godziny. 

Oznaczmy przez x iloość wszystkich osób piszących egzamin.