Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Dokończ zdanie: Najbardziej lubię, gdy nauczyciel jest 4.45 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Dokończ zdanie: Najbardziej lubię, gdy nauczyciel jest

7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie

 

odpowiedź liczba uczniów, którzy udzielili takiej odpowiedzi
sprawiedliwy   
sympatyczny  
niewymagający  
wymagający  
nieobecny  
inne odpowiedzi  

 

Obliczamy, ilu uczniów nie odpowiedziało na to pytanie: 

   

 

Odpowiedź: 27 uczniów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.